Archives for posts with tag: UAV

Nå begynner vi å snakke!

Reklamer

UAV i praksis – RQ 11 Raven B

Teknologi og Ledelse gjengen var for en tid tilbake i Elverum og Terningmoen leir for å få et innblikk i UAS (Unmanned Aerial System), her representert ved RQ-11 Raven B. For de av dere som ikke ved hva Raven B er så er det et ubemannet fly (Unmanned Aerial Vehicle) som Norge tok i bruk fra 2011, tiltenkt egenbeskyttelse i Afghanistan på et taktisk nivå. Selve flyet kan sammenlignes med et modellfly av størrelse. Det er 1,5 meter langt og veier knappe 2 kg. Denne typen blir derfor klassifisert som et MUAS (Mini UAV-system).


Selv om det kan ligne på et tradisjonelt modellfly skiller det seg ut ved at det har påmonterte sensorer og kommunikasjonsutstyr. I tillegg har du en “bakkestasjon” bestående av antenner og kontroll med skjerm for å styre flyet.  Under spesielle forhold kan den holde seg på vingene i 90 minutter og fly ca 10 km. Siden det er i størrelse med et modellfly er det vanskelig å få øye på eller skyte ned. Flyet trenger heller ingen utskytningsrampe eller rullebane, men blir kastet i gang som et papirfly. Når flyet skal lande må man foreta en kontrollert “kræsj landing”. Flyet er modulbasert, og deler seg ved landing for å unngå skader. Ettersom det er modulbasert er det også veldig enkelt å pakke ned og ta med seg.


På Terningmoen leir fikk vi se hvordan mini- UAVen ble brukt i praksis. Den styres normalt av en autopilot, men kan overstyres av en operatør ved hjelp av en håndkontroll. I tillegg til kontrollen ble det også brukt en egen laptop som fikk overført levende bilder fra et fastmontert kamera på UAVen. Den har også et infrarødt kamera. Den var overraskende vanskelig å høre, selv om den var propelldrevet og fløy høyt. Ved å se på hvordan operatørene brukte UAVen var det ikke vanskelig å skjønne at det kreves god bildeforståelse for å utnytte sensorene fullt ut. Etter en “live-” demonstrasjon fikk vi se noen klipp fra en øvelse de hadde kvelden før hvor de brukte UAV til å finne egne styrker og IR for å belyse et “Pick-Up-Point”, slik at et helikopter kunne oppdage det med nattkikkert og fly inn for å plukke dem opp. Dette var bare et eksempel på hvordan denne kapasiteten kan bli brukt i taktiske situasjoner.

Selv om dette er en relativt ny kapasitet for Norge er det ikke tvil om at vi vil se mer av denne i fremtiden.

Seminar – Kjeller 100 år

I anledningen Kjeller Flyplass 100 år ble det 20. og 21. september 2012 avholdt et seminar i Lillestrøm og her var selvfølgelig Teknologi og Ledelse gruppa representert med meg (Adam Gabrielsen) i spissen. Seminaret ga en god blanding av både historiske tilbakeblikk og fremtidige innovasjons- og teknologimuligheter, samt en meget tilfredsstillende servering av mat. Det første foredraget ble holdt av vår egen høgskolelektor Ole Jørgen Maaø. Han ga et tilbakeblikk på 100 år med militærflygning fortalt gjennom ni historier hvor fokuset var på menneskene bak flygemaskinene. Det var historier om blant annet eventyrlyst, elitisme, risiko og mot. Han måtte dessverre beklage seg til Wilhelm Mohr da han trakk frem enkeltmennesker for å illustrere historiens tema. For som Mohr sier “ingen nevnt, ingen glemt”.

Videre fikk vi et meget interessant foredrag av tidligere sjef FLO Gen.maj. Erik Hernes. Med dyp og inngående kunnskap fikk vi 100 år med fly og forsvar på Kjeller. En ting som kan være verdt å nevne her er at Kjeller er Norges eldste flyplass, den første flyplassen i Norge. Ordføreren i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten, med flere fortalte om hvilke ringvirkninger Kjeller har hatt både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I dag har Kjeller et stort og anerkjent teknologi- og forskningsmiljø og de er i fortsatt stor vekst på lik linje med Lillestrøm by, noe som dessverre skaper utfordringer for flyplassen. Entusiastiske ildsjeler som er for å bevare Kjeller flyplass benyttet seminaret til å stille spørsmål til blant annet Ordføreren om hvilken fremtid flyplassen har. Og det ble ikke lagt skjul på at dens arealer er svært attraktive for fremtidig byutvikling. Det vil bli spennende å se hva fremtiden bringer.

På dag to av seminaret skulle vi bli en del av en historisk begivenhet, den aller siste tale til Espen Barth Eide som Forsvarsminister, da han kun et par timer senere overtok rollen som Utenriksminister. Han foredro om utfordringer og mulige konfliktscenarier med vekt på Nordområdene. Det er alltid like inspirerende å høre på Espen prate. Han vet hva han snakker om, han leker ikke Forsvarsminister. Med stor kunnskap og høy troverdighet leverte han nok en gang et interessant foredrag. Dagens tema var fremtiden og teknologi, da med fokus på Forsvaret og muligheter til et offentlig/privat samarbeid og hvordan forskning, teknologi og innovasjon forandrer spillereglene. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) samarbeider i stor grad med norsk industri om utvikling av teknologi, blant annet Kongsberg og Nammo, som også bidro med foredrag. Det handler om å gjøre kunnskap og ideer til et effektivt forsvar.

Foruten om selve seminaret, som forresten hadde mange flere foredragsholdere, handlet denne helgen spesielt om en ting. Fredag 21. september 2012 var det 100 år siden den første flygningen på Kjeller Flyplass. Derfor bar turen til flystripa og flyshow og minnesmarkering. Her fikk vi være vitne til et bredt spekter av flygemaskiner, fra en Bleriot XI fra 1909 til Jagerflyger Eskil Amdal sin jubileums F-16 kledd i norske farger.  Det ble gjennomført en takeoff på akkurat samme tidspunkt som den første flygningen, dette var selvfølgelig et høydepunkt. Til og med Tore ble fascinert.

Kjeller flyplass – fortid – nåtid – fremtid!

Av Stian og Adam

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Bruken av UAV, også kjent under den mer folkelige betegnelsen ”droner”, er i vinden som aldri før. Mediene omtaler ofte USAs utstrakte bruk av disse førerløse farkostene på grensen mellom Afghanistan og Pakistan. Her har flere høytstående ledere i terrororganisasjoner har måttet bøte med livet som følge av målrettede angrep fra armerte droner.

Altså har UAV blitt et viktig våpen i kampen mot terror. Men hva om terroristene selv kan benytte seg av denne teknologien til sine formål? Det er i all hovedsak to måter de kan gjøre dette på: Enten ved hjelp av hacking av en allerede luftbåren plattform, eller å anskaffe eller bygge egne droner.

Hjemmesnekret UAV, komplett med gyrostabilisatorer og kamera.

Med dagens utvikling er det lettere og billigere en noen gang å snekre sammen sin egen lille UAV. En hver person med litt fritid og en tusenlapp kan med enkelthet gå på nettet og handle nødvendige deler, for så å skru og teipe sammen en velfungerende quadcopter. Legg på noen hundrelapper og du kan få kraftigere motorer (høyere nyttelast), kameraer, mulighet for forhåndsdefinerte GPS-ruter og mye mer. Her setter bare fantasien grenser.

Det er lett å tenke seg hvorfor denne typen droner kan være anvendbar i terrorangrep. For å nevne noe:

  • Enkel og billig å anskaffe, lett å lære seg
  • Mulig å nå mål som ikke kan nås via konvensjonelle metoder
  • Meget fleksibelt og krever liten grad av planlegging
  • Vanskelig å oppdage og/eller stoppe før det er for sent
  • Stor nok nyttelast til å frakte eksplosiver av effektive størrelser

Alle disse momentene er med på å muliggjøre terroristenes eneste egentlige mål: Å spre frykt og terror. Det er ikke et mål i seg selv å ta liv av flest mulig mennesker, eller å oppnå mest mulig materielle skader. Det holder at de kan bevise at de har kapasitet til å angripe hvor som helst og når som helst. En drone med et kilo sprengstoff som lander og går av på tribunen under en fotballkamp viser nettopp dette.

Det er naturlig å stille spørsmålet: ”Dersom dette er så lett å gjøre, hvorfor har ingen gjort det enda?” Personlig tror jeg svaret er todelt. For det første er det ikke før i de senere årene at den nødvendige teknologien har blitt tilgjengelig for enhver, og til en overkommelig pris. For det andre er det vanskelig å få utført terroraksjoner, uansett metode. Personer som innehar evnen og viljen til slikt er ofte under overvåking fra før av

Likevel tror jeg at det bare er et spørsmål om tid før en UAV blir benyttet i en terroraksjon. Den virkelige problematikken ligger i hvordan en kan beskytte seg mot slike angrep i fremtiden.

Her er et eksempel på hva som er mulig: