Alternativ tekst for bildet, f.eks. “Skrik av Edvard Munch”

Snappy picture-text

Hva ligger i begrepet digital kompetanse?

Wikipedias definisjon av digital kompetanse er ferdigheter, kunnskap, kreativitet og holdninger som man trenger for å bruke digitale medier.

For oss virker dette som et unødvendig begrep. Vi har alle vokst opp i den digitale tidsalderen, og selv om interessen for, og ferdighetene med digitale medier varierer, er dette noe vi opplever som selvfølgelige evner. Å inneha digital kompetanse er helt nødvendig for å fungere godt i dagens samfunn.

For eksempel var det første vi gjorde når vi skulle skrive denne oppgaven å gå på nett. Nærmere bestemt wikipedia.

Å mangle digital kompetanse må derimot sees på som et stort handicap. Både i det daglige livet,og i yrkessammenheng. For ikke bare gjør nettbank, nettaviser og lignende livet lettere, men flere og flere yrker bruker digitalehjelpemidler.

Digital kompetanse inkluderer også å være klar over hvordan informasjon blir lagret på internett. Et vanlig begrep som brukes i denne sammenhengen er «nettvett». Kort fortalt vil alt man deler med andre over internett alltid være tilgjengelig. Det er vanskelig og i noen sammenhenger umulig å slette informasjon for godt.

Man kan si at digital kompetanse mer er kunsten å bruke, og å lære seg å bruke digitale verktøy, heller enn hvordan man bruker spesifikke programmer.

Teknogruppa.

Reklamer

«Hvorfor skal vi skrive blogg på Luftkrigsskolen?». Jeg har lest skepsisen i kadettenes øyne når temaet har blitt introdusert. For de aller fleste assosierers ordet blogg med unge jenter som skriver om mote, sminke, livet og slikt. De såkalte rosabloggerne. Og det er vel neppe i den kategorien bloggere en kadett finner sin yrkesidentitet. Så finnes det et meningsbærende element her eller er dette kun et impulsivt påfunn fra lærerstaben for å holde kadettene i aktivitet? Det er fristende å besvare spørsmålet med et sitat fra Voktor E Frankls bok «Man’s search for meaning«: «Ultimately, man should not ask what the meaning of his life is, but rather he must recognize that it is he who is asked.”. Å skrive et blogginnlegg kvalifiserer neppe i kategorien med det Frankl tematiserer (hvordan overleve under ekstreme forhold), men illustrerer likevel et relevant poeng. Det er opp til dere å skape mening i denne bloggen. For de som har behov for mer konkrete pedagogiske forklaringer er stikkordene; utvikle digital kompetanse, skrive- og formidlingstrening, kunnskapsdeling, promotering og nettverksbygging. Hvis du fortsatt kjenner på motstand, så er du helt sikkert i båt med de aller fleste. Kanskje dette er en oppgave man bare skal kaste seg ut i, for så å høste noen erfaringer? På denne måten er du kanskje et hakk klokerer i ditt lederskap når du oppdager at en av dine soldater skriver blogg fra livet i Forsvaret.

ROE’s (Rules of engagement) for bloggen:

  1. Alle kadettene skal produserer minimum 3 blogginnlegg hver i perioden frem til eksamen M6.
  2. Fordypningsgruppen er ansvarlig for at det publiseres innlegg hver uke.
  3. Fordypningsgruppen er ansvarlig for å kommentere de andre fordypningsgruppenes innlegg hver uke (Alle innlegg skal få en kommentar fra noen)
  4. Intensjonene med denne bloggen er å dele kunnskap, erfaringer, refleksjoner over temaer som faller innenfor fordypningsemnet eller livet som kadett ved Luftkrigsskolen. Det finnes dermed få begrensninger for hva som kan skrives, så lenge det ivaretar tredjeperson på en hensynsfull måte. Det er lov å være kritisk! Husk! Selv om dine ytringer er av privat karakter, så vil alltid leseren assosierer dem med Luftkrigsskolen og Luftforsvaret. Skriv, tenk, korriger, tenk, publiser. Det alltid smart å søke tilbakemelding før du publiserer.

Lykke til!