Archives for category: Uncategorized

Nok en gang er TekLed ute i felten for å lære, men uten mat og drikke duger kadetten ikke! Følg med videre, neste stopp Kjeller 😉

20121023-163114.jpg

20121023-163122.jpg

20121024-234900.jpg

20121024-234911.jpg

Reklamer

Idag startet vi dagen med en meget intellektuell frokost på Pirsenteret. Her fikk vi servert juice, påsmurte rundstykker og en god dose med kommunikasjonsteknologi, med fokus på undervannskommunikasjon. IQ- gjennomsnittet i rommet er nok en smule høyere enn TekLedgruppa vanligvis er vant til. Representanter fra NTNU, Konsberg Maritime, Luftkrigsskolen og SINTEF med fler sørger for en god diskusjon og atmosfære.

20121018-100041.jpg

UAV i praksis – RQ 11 Raven B

Teknologi og Ledelse gjengen var for en tid tilbake i Elverum og Terningmoen leir for å få et innblikk i UAS (Unmanned Aerial System), her representert ved RQ-11 Raven B. For de av dere som ikke ved hva Raven B er så er det et ubemannet fly (Unmanned Aerial Vehicle) som Norge tok i bruk fra 2011, tiltenkt egenbeskyttelse i Afghanistan på et taktisk nivå. Selve flyet kan sammenlignes med et modellfly av størrelse. Det er 1,5 meter langt og veier knappe 2 kg. Denne typen blir derfor klassifisert som et MUAS (Mini UAV-system).


Selv om det kan ligne på et tradisjonelt modellfly skiller det seg ut ved at det har påmonterte sensorer og kommunikasjonsutstyr. I tillegg har du en “bakkestasjon” bestående av antenner og kontroll med skjerm for å styre flyet.  Under spesielle forhold kan den holde seg på vingene i 90 minutter og fly ca 10 km. Siden det er i størrelse med et modellfly er det vanskelig å få øye på eller skyte ned. Flyet trenger heller ingen utskytningsrampe eller rullebane, men blir kastet i gang som et papirfly. Når flyet skal lande må man foreta en kontrollert “kræsj landing”. Flyet er modulbasert, og deler seg ved landing for å unngå skader. Ettersom det er modulbasert er det også veldig enkelt å pakke ned og ta med seg.


På Terningmoen leir fikk vi se hvordan mini- UAVen ble brukt i praksis. Den styres normalt av en autopilot, men kan overstyres av en operatør ved hjelp av en håndkontroll. I tillegg til kontrollen ble det også brukt en egen laptop som fikk overført levende bilder fra et fastmontert kamera på UAVen. Den har også et infrarødt kamera. Den var overraskende vanskelig å høre, selv om den var propelldrevet og fløy høyt. Ved å se på hvordan operatørene brukte UAVen var det ikke vanskelig å skjønne at det kreves god bildeforståelse for å utnytte sensorene fullt ut. Etter en “live-” demonstrasjon fikk vi se noen klipp fra en øvelse de hadde kvelden før hvor de brukte UAV til å finne egne styrker og IR for å belyse et “Pick-Up-Point”, slik at et helikopter kunne oppdage det med nattkikkert og fly inn for å plukke dem opp. Dette var bare et eksempel på hvordan denne kapasiteten kan bli brukt i taktiske situasjoner.

Selv om dette er en relativt ny kapasitet for Norge er det ikke tvil om at vi vil se mer av denne i fremtiden.

Seminar – Kjeller 100 år

I anledningen Kjeller Flyplass 100 år ble det 20. og 21. september 2012 avholdt et seminar i Lillestrøm og her var selvfølgelig Teknologi og Ledelse gruppa representert med meg (Adam Gabrielsen) i spissen. Seminaret ga en god blanding av både historiske tilbakeblikk og fremtidige innovasjons- og teknologimuligheter, samt en meget tilfredsstillende servering av mat. Det første foredraget ble holdt av vår egen høgskolelektor Ole Jørgen Maaø. Han ga et tilbakeblikk på 100 år med militærflygning fortalt gjennom ni historier hvor fokuset var på menneskene bak flygemaskinene. Det var historier om blant annet eventyrlyst, elitisme, risiko og mot. Han måtte dessverre beklage seg til Wilhelm Mohr da han trakk frem enkeltmennesker for å illustrere historiens tema. For som Mohr sier “ingen nevnt, ingen glemt”.

Videre fikk vi et meget interessant foredrag av tidligere sjef FLO Gen.maj. Erik Hernes. Med dyp og inngående kunnskap fikk vi 100 år med fly og forsvar på Kjeller. En ting som kan være verdt å nevne her er at Kjeller er Norges eldste flyplass, den første flyplassen i Norge. Ordføreren i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten, med flere fortalte om hvilke ringvirkninger Kjeller har hatt både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I dag har Kjeller et stort og anerkjent teknologi- og forskningsmiljø og de er i fortsatt stor vekst på lik linje med Lillestrøm by, noe som dessverre skaper utfordringer for flyplassen. Entusiastiske ildsjeler som er for å bevare Kjeller flyplass benyttet seminaret til å stille spørsmål til blant annet Ordføreren om hvilken fremtid flyplassen har. Og det ble ikke lagt skjul på at dens arealer er svært attraktive for fremtidig byutvikling. Det vil bli spennende å se hva fremtiden bringer.

På dag to av seminaret skulle vi bli en del av en historisk begivenhet, den aller siste tale til Espen Barth Eide som Forsvarsminister, da han kun et par timer senere overtok rollen som Utenriksminister. Han foredro om utfordringer og mulige konfliktscenarier med vekt på Nordområdene. Det er alltid like inspirerende å høre på Espen prate. Han vet hva han snakker om, han leker ikke Forsvarsminister. Med stor kunnskap og høy troverdighet leverte han nok en gang et interessant foredrag. Dagens tema var fremtiden og teknologi, da med fokus på Forsvaret og muligheter til et offentlig/privat samarbeid og hvordan forskning, teknologi og innovasjon forandrer spillereglene. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) samarbeider i stor grad med norsk industri om utvikling av teknologi, blant annet Kongsberg og Nammo, som også bidro med foredrag. Det handler om å gjøre kunnskap og ideer til et effektivt forsvar.

Foruten om selve seminaret, som forresten hadde mange flere foredragsholdere, handlet denne helgen spesielt om en ting. Fredag 21. september 2012 var det 100 år siden den første flygningen på Kjeller Flyplass. Derfor bar turen til flystripa og flyshow og minnesmarkering. Her fikk vi være vitne til et bredt spekter av flygemaskiner, fra en Bleriot XI fra 1909 til Jagerflyger Eskil Amdal sin jubileums F-16 kledd i norske farger.  Det ble gjennomført en takeoff på akkurat samme tidspunkt som den første flygningen, dette var selvfølgelig et høydepunkt. Til og med Tore ble fascinert.

Kjeller flyplass – fortid – nåtid – fremtid!

Av Stian og Adam

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

 

Blériot XI

Kjeller 100 år.

Alternativ tekst for bildet, f.eks. “Skrik av Edvard Munch”

Snappy picture-text

Hva ligger i begrepet digital kompetanse?

Wikipedias definisjon av digital kompetanse er ferdigheter, kunnskap, kreativitet og holdninger som man trenger for å bruke digitale medier.

For oss virker dette som et unødvendig begrep. Vi har alle vokst opp i den digitale tidsalderen, og selv om interessen for, og ferdighetene med digitale medier varierer, er dette noe vi opplever som selvfølgelige evner. Å inneha digital kompetanse er helt nødvendig for å fungere godt i dagens samfunn.

For eksempel var det første vi gjorde når vi skulle skrive denne oppgaven å gå på nett. Nærmere bestemt wikipedia.

Å mangle digital kompetanse må derimot sees på som et stort handicap. Både i det daglige livet,og i yrkessammenheng. For ikke bare gjør nettbank, nettaviser og lignende livet lettere, men flere og flere yrker bruker digitalehjelpemidler.

Digital kompetanse inkluderer også å være klar over hvordan informasjon blir lagret på internett. Et vanlig begrep som brukes i denne sammenhengen er «nettvett». Kort fortalt vil alt man deler med andre over internett alltid være tilgjengelig. Det er vanskelig og i noen sammenhenger umulig å slette informasjon for godt.

Man kan si at digital kompetanse mer er kunsten å bruke, og å lære seg å bruke digitale verktøy, heller enn hvordan man bruker spesifikke programmer.

Teknogruppa.

«Hvorfor skal vi skrive blogg på Luftkrigsskolen?». Jeg har lest skepsisen i kadettenes øyne når temaet har blitt introdusert. For de aller fleste assosierers ordet blogg med unge jenter som skriver om mote, sminke, livet og slikt. De såkalte rosabloggerne. Og det er vel neppe i den kategorien bloggere en kadett finner sin yrkesidentitet. Så finnes det et meningsbærende element her eller er dette kun et impulsivt påfunn fra lærerstaben for å holde kadettene i aktivitet? Det er fristende å besvare spørsmålet med et sitat fra Voktor E Frankls bok «Man’s search for meaning«: «Ultimately, man should not ask what the meaning of his life is, but rather he must recognize that it is he who is asked.”. Å skrive et blogginnlegg kvalifiserer neppe i kategorien med det Frankl tematiserer (hvordan overleve under ekstreme forhold), men illustrerer likevel et relevant poeng. Det er opp til dere å skape mening i denne bloggen. For de som har behov for mer konkrete pedagogiske forklaringer er stikkordene; utvikle digital kompetanse, skrive- og formidlingstrening, kunnskapsdeling, promotering og nettverksbygging. Hvis du fortsatt kjenner på motstand, så er du helt sikkert i båt med de aller fleste. Kanskje dette er en oppgave man bare skal kaste seg ut i, for så å høste noen erfaringer? På denne måten er du kanskje et hakk klokerer i ditt lederskap når du oppdager at en av dine soldater skriver blogg fra livet i Forsvaret.

ROE’s (Rules of engagement) for bloggen:

  1. Alle kadettene skal produserer minimum 3 blogginnlegg hver i perioden frem til eksamen M6.
  2. Fordypningsgruppen er ansvarlig for at det publiseres innlegg hver uke.
  3. Fordypningsgruppen er ansvarlig for å kommentere de andre fordypningsgruppenes innlegg hver uke (Alle innlegg skal få en kommentar fra noen)
  4. Intensjonene med denne bloggen er å dele kunnskap, erfaringer, refleksjoner over temaer som faller innenfor fordypningsemnet eller livet som kadett ved Luftkrigsskolen. Det finnes dermed få begrensninger for hva som kan skrives, så lenge det ivaretar tredjeperson på en hensynsfull måte. Det er lov å være kritisk! Husk! Selv om dine ytringer er av privat karakter, så vil alltid leseren assosierer dem med Luftkrigsskolen og Luftforsvaret. Skriv, tenk, korriger, tenk, publiser. Det alltid smart å søke tilbakemelding før du publiserer.

Lykke til!