Bruken av UAV, også kjent under den mer folkelige betegnelsen ”droner”, er i vinden som aldri før. Mediene omtaler ofte USAs utstrakte bruk av disse førerløse farkostene på grensen mellom Afghanistan og Pakistan. Her har flere høytstående ledere i terrororganisasjoner har måttet bøte med livet som følge av målrettede angrep fra armerte droner.

Altså har UAV blitt et viktig våpen i kampen mot terror. Men hva om terroristene selv kan benytte seg av denne teknologien til sine formål? Det er i all hovedsak to måter de kan gjøre dette på: Enten ved hjelp av hacking av en allerede luftbåren plattform, eller å anskaffe eller bygge egne droner.

Hjemmesnekret UAV, komplett med gyrostabilisatorer og kamera.

Med dagens utvikling er det lettere og billigere en noen gang å snekre sammen sin egen lille UAV. En hver person med litt fritid og en tusenlapp kan med enkelthet gå på nettet og handle nødvendige deler, for så å skru og teipe sammen en velfungerende quadcopter. Legg på noen hundrelapper og du kan få kraftigere motorer (høyere nyttelast), kameraer, mulighet for forhåndsdefinerte GPS-ruter og mye mer. Her setter bare fantasien grenser.

Det er lett å tenke seg hvorfor denne typen droner kan være anvendbar i terrorangrep. For å nevne noe:

  • Enkel og billig å anskaffe, lett å lære seg
  • Mulig å nå mål som ikke kan nås via konvensjonelle metoder
  • Meget fleksibelt og krever liten grad av planlegging
  • Vanskelig å oppdage og/eller stoppe før det er for sent
  • Stor nok nyttelast til å frakte eksplosiver av effektive størrelser

Alle disse momentene er med på å muliggjøre terroristenes eneste egentlige mål: Å spre frykt og terror. Det er ikke et mål i seg selv å ta liv av flest mulig mennesker, eller å oppnå mest mulig materielle skader. Det holder at de kan bevise at de har kapasitet til å angripe hvor som helst og når som helst. En drone med et kilo sprengstoff som lander og går av på tribunen under en fotballkamp viser nettopp dette.

Det er naturlig å stille spørsmålet: ”Dersom dette er så lett å gjøre, hvorfor har ingen gjort det enda?” Personlig tror jeg svaret er todelt. For det første er det ikke før i de senere årene at den nødvendige teknologien har blitt tilgjengelig for enhver, og til en overkommelig pris. For det andre er det vanskelig å få utført terroraksjoner, uansett metode. Personer som innehar evnen og viljen til slikt er ofte under overvåking fra før av

Likevel tror jeg at det bare er et spørsmål om tid før en UAV blir benyttet i en terroraksjon. Den virkelige problematikken ligger i hvordan en kan beskytte seg mot slike angrep i fremtiden.

Her er et eksempel på hva som er mulig:

Reklamer