Alternativ tekst for bildet, f.eks. “Skrik av Edvard Munch”

Snappy picture-text

Hva ligger i begrepet digital kompetanse?

Wikipedias definisjon av digital kompetanse er ferdigheter, kunnskap, kreativitet og holdninger som man trenger for å bruke digitale medier.

For oss virker dette som et unødvendig begrep. Vi har alle vokst opp i den digitale tidsalderen, og selv om interessen for, og ferdighetene med digitale medier varierer, er dette noe vi opplever som selvfølgelige evner. Å inneha digital kompetanse er helt nødvendig for å fungere godt i dagens samfunn.

For eksempel var det første vi gjorde når vi skulle skrive denne oppgaven å gå på nett. Nærmere bestemt wikipedia.

Å mangle digital kompetanse må derimot sees på som et stort handicap. Både i det daglige livet,og i yrkessammenheng. For ikke bare gjør nettbank, nettaviser og lignende livet lettere, men flere og flere yrker bruker digitalehjelpemidler.

Digital kompetanse inkluderer også å være klar over hvordan informasjon blir lagret på internett. Et vanlig begrep som brukes i denne sammenhengen er «nettvett». Kort fortalt vil alt man deler med andre over internett alltid være tilgjengelig. Det er vanskelig og i noen sammenhenger umulig å slette informasjon for godt.

Man kan si at digital kompetanse mer er kunsten å bruke, og å lære seg å bruke digitale verktøy, heller enn hvordan man bruker spesifikke programmer.

Teknogruppa.

Reklamer