«Hvorfor skal vi skrive blogg på Luftkrigsskolen?». Jeg har lest skepsisen i kadettenes øyne når temaet har blitt introdusert. For de aller fleste assosierers ordet blogg med unge jenter som skriver om mote, sminke, livet og slikt. De såkalte rosabloggerne. Og det er vel neppe i den kategorien bloggere en kadett finner sin yrkesidentitet. Så finnes det et meningsbærende element her eller er dette kun et impulsivt påfunn fra lærerstaben for å holde kadettene i aktivitet? Det er fristende å besvare spørsmålet med et sitat fra Voktor E Frankls bok «Man’s search for meaning«: «Ultimately, man should not ask what the meaning of his life is, but rather he must recognize that it is he who is asked.”. Å skrive et blogginnlegg kvalifiserer neppe i kategorien med det Frankl tematiserer (hvordan overleve under ekstreme forhold), men illustrerer likevel et relevant poeng. Det er opp til dere å skape mening i denne bloggen. For de som har behov for mer konkrete pedagogiske forklaringer er stikkordene; utvikle digital kompetanse, skrive- og formidlingstrening, kunnskapsdeling, promotering og nettverksbygging. Hvis du fortsatt kjenner på motstand, så er du helt sikkert i båt med de aller fleste. Kanskje dette er en oppgave man bare skal kaste seg ut i, for så å høste noen erfaringer? På denne måten er du kanskje et hakk klokerer i ditt lederskap når du oppdager at en av dine soldater skriver blogg fra livet i Forsvaret.

ROE’s (Rules of engagement) for bloggen:

  1. Alle kadettene skal produserer minimum 3 blogginnlegg hver i perioden frem til eksamen M6.
  2. Fordypningsgruppen er ansvarlig for at det publiseres innlegg hver uke.
  3. Fordypningsgruppen er ansvarlig for å kommentere de andre fordypningsgruppenes innlegg hver uke (Alle innlegg skal få en kommentar fra noen)
  4. Intensjonene med denne bloggen er å dele kunnskap, erfaringer, refleksjoner over temaer som faller innenfor fordypningsemnet eller livet som kadett ved Luftkrigsskolen. Det finnes dermed få begrensninger for hva som kan skrives, så lenge det ivaretar tredjeperson på en hensynsfull måte. Det er lov å være kritisk! Husk! Selv om dine ytringer er av privat karakter, så vil alltid leseren assosierer dem med Luftkrigsskolen og Luftforsvaret. Skriv, tenk, korriger, tenk, publiser. Det alltid smart å søke tilbakemelding før du publiserer.

Lykke til!

Reklamer